Multi sunt vocati, perci vero valeti.


9.10.2015

Exemplaaribaari

Let there be light…
Sketchup- ja Kerkythea-ohjelmilla luotu ja renderoitu kokonaisuus.

Lamppu korvattu kristallipallolla…